General Game 2017

(If you need rules in English, send email to tuomaristo@salamurhaajat.net and we translate these to you.)

”Ja saattue saapui jo taas Pohjolaan, luotiliivit jo rintoihinkin
Ja suuliekit kirkkaasti luo loistoaan, jo suojautuu hyökkääjätkin
Mut ylhäällä tornissa vielä on vaan se piippu, mi tähdätty on johtajaan”

Kenraalipelissä pelaajat saalistavat kampuksilla liikkuvaa VIP-henkilöä sääntöjen sallimilla leikkimielisillä aseenkorvikkeilla joko yksin tai 1-4 hengen joukkueena. (Jos haluatte toimia suuremmalla porukalla, pyytäkää kauniisti.) Osallistuminen on ilmaista ja Kenraalilla on monta elämää, joten onnistua voi pitkin päivää. Pakoreittinne on suunniteltu ja lentokone odottaa: tässä pelissä todistajilla ja silminnäkijöillä ei ole väliä.

HYSin vuoden 2017 kenraalipeli järjestetään torstaina 14.12.2017. Kohteena tänä vuonna on HYYn hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto. (Kohteen kuva löytyy HYYn kotisivuilta.)

Kenraalin aikataulurunko

Ilmoittautuneet saavat tarkemman aikataulun. Tässä kerrottu aikataulu on suuntaa antava ja tarkoitettu ilmoittautumisen tueksi.

 • 9-11 HYYn keskustoimisto
 • 12-13 Kumpulan kampus
 • 14-15.30 HYYn Keskustoimisto
 • 16.30-17 Domma (edustajiston kokous)
 • 17.00 peli loppuu

Ilmoittautuminen

Peliin voi ilmoittautua 1-4 henkilön ryhmissä (erikoispyynnöstä isommissakin) osoitteeseen tuomaristo@salamurhaajat.net. Samasta osoitteesta saa myös lisätietoja peliin liittyen. Kenraalipelin toimeksiantajana toimii Tuomas Puikkonen. Ilmoittautuminen kenraalipeliin päättyy ke 13.12 klo 18.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen kokoonpano:

 • Nimet
 • Sähköpostiosoitteet
 • Puhelinnumerot

sekä mielellään missä ja milloin aiotte murhaa yrittää.

Tämä koska Toimeksiantaja haluaa pysyä ajan tasalla ja välttää ylettömiä ruuhkia. Yrityksistä voi ilmoittaa samaan osoitteeseen myös erikseen.

Rules

Sääntö numero yksi

Maintain common sense. This is a game. This is intended to be fun. This must not cause displeasure to players or bystanders. Everything the rules do not explicitly forbid is not allowed.

Pelin idea

Kenraalipelissä pelaajien tavoitteena on saalistaa simuloitu vieraileva VIP-henkilö jollain sääntöjen sallimalla aseenkorvikkeella.

Salamurhaajat

Pelaajat toimivat 1-4 henkilön ryhmissä. Jos sinulla ei ole ryhmää ja haluat sellaiseen, kerro tästä ilmoittautumisia käsittelevälle tuomarille (tuomaristo@salamurhaajat.net).

Suunnitelma ja toteutus tulee raportoida tuomaristolle viimeistään 24 tuntia pelin päättymisen jälkeen. Raportit vaikuttavat pisteytykseen.

Tuomaristo ja pisteytys

Pisteytyksestä vastaavat tuomarit toimivat VIP-henkilön (”Kenraali”) henkivartijoina. He ovat tietenkin aseistettuja. He ovat pukeutuneet yleisvaikutelmaltaan mustaan ja heillä on nappikuuloke sekä, elossa ollessaan, punainen käsivarsinauha. (Tämä siksi, että nauha on nopeampaa ottaa pelintuoksinassa pois kuin pukea päälle.)

Yksi tuomareista (“Toimeksiantaja”) huolehtii ilmoittautumisista ja asekysymyksistä. Hän ei ole yksi henkivartijoista eivätkä henkivartijat tiedä osallistuneista mitään. Toimeksiantaja on jatkuvasti tavoitettavissa pelin aikana.

Kenraalipelissä tyylipisteet muodostavat merkittävän osan pisteytyksestä. Henkivartijat eivät sinänsä ole kohteita ja salamurhaajien poistuminen elävinä on suotavaa.

Elämä, kuolema, ja aikataulut

Pelin aikana Kenraali ja hänen saattueensa jäsenet heräävät tarvittaessa uudelleen henkiin useampaan otteeseen, joten Kenraali voidaan tappaa monta kertaa. Henkiinheräämiset eivät koskaan tapahdu kesken ”tilanteen” ja henkivartijat pysyvät kuolleina pidempään. Vähintään Kenraali on elossa jokaisen aikataulun kohdan alussa Aikatauluun on tähdellä (*) merkitty ne kohdat, joissa henkivartiokaarti ainakin palaa täyteen vahvuuteensa. (Eli on mahdollista kuluttaa henkivartijoita pois tieltä kaksiosaisella hyökkäyksellä.)

Kunkin ohjelmakohdan kuvauksesta voi tehdä päätelmiä sen vaikeusasteesta. Vaikeus vaikuttaa arvosteluun.

Kuolleella Kenraalilla tai henkivartijalla ei ole käsivarsinauhaa. Vainajien ampumisesta ei saa pisteitä.

Murhaajajoukkueen toivotaan ilmoittavan Toimeksiantajalle missä ja milloin he aikovat yrittää murhaa. (Tämä ylettömien ruuhkien välttämiseksi.)

Pelin kuluessa kuollut pelaaja voi soittaa Toimeksiantajalle ja pyytää henkiinherätystä. Toimeksiantaja ilmoittaa, koska pelaaja voi palata yrittämään uudelleen. (Tämä on aikaisintaan aikataulun seuraavassa kohdassa.)

Yksi ryhmä voi ilman Toimeksiantajan lisälupaa onnistuneesti surmata Kenraalin vain kerran. Epäonnistuneita yrityksiä ei lasketa.

Todistajat ja sivulliset

Tässä pelissä todistajilla ja silminnäkijöillä ei ole väliä. Pelin ei tule aiheuttaa kohtuutonta häiriötä tai minkäänlaista riesaa sivullisille. Sivulliset uhrit pommeista ovat puhtaanapito-ongelma (eli yhdentekeviä). Muut sivulliset uhrit ovat merkki epäpätevästä työskentelystä (eli ette ammu vesihaulikolla väkijoukkoa). Toiset salamurhaajat eivät ole sivullisia eivätkä kohteita eli heidät saa halutessaan poistaa. Jos murhaajaryhmien väliset tapahtumat huvittavat tuomareita riittävästi, niistäkin saa tyylipisteitä.

Aseet

Käytössä ovat HYS:n voimassa olevat asesäännöt allamainituin poikkeuksin. Henkivartijat voivat käyttää ainoastaan suoria aseita (käytännössä pistoolit ja veitset). Tuomaristo voi halutessaan kieltää joidenkin aseiden käytön pelissä tai lisätä uusia automaattisesti hyväksyttyjä aseita.

Itsemurhapommitus ei ole salamurha: Jos yksikin joukkueen jäsen kuolee joukkueen omaan pommiin, yritys on epäonnistunut.

Kenraalipelissä pommiksi käy ainoastaan ns. 5 riisin A4-laatikko tai tilavuudeltaan vastaava tai suurempi laatikko, jonka yksikään kantti ei saa olla alle 20 cm pitkä. Tällä pommilla on kolmen esteettömän metrin tapposäde.

Things to remember while carrying out the assassination:

 • All physical contact between the victim and the assassin is strictly forbidden.
 • If someone holds are door closed, forcing it open is forbidden. (It's dangerous. Besides, assassination is not a contest of strength.)
 • The operation must not cause hazardous situations. (The victim must not carry heavy / dangerous / fragile items, drive vechiles, operate dangerous equipment etc.)
 • The operation must not cause property damage. (Expensive textbooks, electrical appliances, chemicals etc. can be damaged by water.)
 • The operation must not cause unreasonable disturbance to bystanders.

Myös Kenraali voi olla aseistettu.

Rauhoitetut ajat

Päivän aikana voi olla rauhoitettuja aikoja. VIP-henkilön tai henkivartijoiden kimppuun käyminen näinä aikoina on kielletty. Myös heidän tarkoituksellinen vakoilemisensa näinä aikoina saattaa olla kiellettyä. Jos näin on, tämä kerrotaan selvästi pelin aikataulussa.

Tappakaa hyvin, kuolkaa tyylillä!