HYY150-festivaalin salamurhaturnaus

Joukossamme liikkuu HYYn politiikkaan useamman vuosikymmenen aikana vaikuttaneen salaseuran jäseniä. He paljastuvat HYY150-festivaalin aikana: tehtäväsi on eliminoida petturit.

Tule mukaan leikkimieliseen ihmismetsästykseen! Kohteet liikkuvat ympäri kaupunkia, mutta helpoimmin heidät löytää HYY150-juhlaviikon tilaisuuksista.

Parhaat pelaajat palkitaan. Surmaniloa!

 

HYS:n perinteinen salamurhaturnaus sovitettuna HYY150-festivaalille!

Peliin ilmoittaudutaan tämän Google-lomakkeen kautta.

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään linkki tiedostoon, jossa kohteet on esitetty kuvineen ja päiväkohtaisine aikatauluineen. Toisin kuin tavallisessa salamurhaturnauksessa, et saa kohteiksi muita pelaajia, vaan HYS:n aktiivistoa. Tavoitteena on eliminoida niin monta kohdetta kuin mahdollista!

”Murhan” suorittamiseksi sinun on löydettävä kohteesi ja puukotettava hänet folioveitsellä* koskettamalla kevyesti keskivartaloa.

Pelin sujuvoittamiseksi meillä ei ole käytössä silminnäkijäsääntöjä. Huom.: kohteetkin saattavat olla aseistettuja, ja heillä on oikeus itsepuolustukseen, jos käyttäydyt liian avoimen epäilyttävästi.

Kohteet muuten elävät normaalia arkeaan, mutta jokaisessa HYY150-tapahtumassa käy vähintään yksi kohde. Jokaista kohdetta voi murhata vain kerran. Suorituksesta ilmoitetaan välittömästi tuomarille tekstiviestitse, mainiten oma peitenimensä ja kohteen kirjaimen.

* Ainoa sallittu veitsi on suikale pehmeää, taipuisaa pahvia, käärittynä alumiinifolioon. Folioidun osan (terän) pitää olla vähintään 15 cm pitkä, eikä terää saa taivuttaa. Lisäksi haavereitten välttämiseksi tuomaristo suosittelee kahvaa. Muut, aidomman näköiset veitsireplikat ovat kielletty!

 

Turnaus- ja asesääntöihin voi tutustua perusteellisemmin Turnaussäännöt ja Asesäännöt -välilehdissä. Alla olevat ovat kuitenkin juuri tämän pelin keskeisimmät säännöt, jotka on ehdottomasti noudatettava.

 • Terve järki matkassa. Tämä on peli. Tämän on tarkoitus olla hauskaa. Kaikki mitä säännöt eivät erikseen kiellä, ei ole sallittua.
 • Peli ei oikeuta sinua olemaan epäkohtelias, epämiellyttävä saati vaarallinen ympäristöllesi. Pelin ei tule häiritä sivullisia. Esimerkiksi osallistuessasi johonkin HYY150-tapahtumaan, varmista ettei murhasuorituksesi häiritse ohjelmaa.
 • Sivullisten kunnioitus on olennaista: jos pelin huumassa vahingossa tönäiset jotakuta, sinä pysähdyt ja pyydät anteeksi. Jos hän pudottaa jotakin, sinä nostat sen. Pelaajilla puolestaan odotetaan olevan tyylitajua olla ampumatta kohdetta kesken kuvaillunkaltaisen tilanteen.
 • Fyysinen kontakti kohteen ja murhaajan välillä on kevyttä folioveitsikosketusta lukuunottamatta kielletty
 • Pienimuotoista (max. 2 pelaajaa), tilannekohtaista yhteistyötä on sallittu. Pelistä ei kuitenkaan toivota liian avointa keskustelua julkisilla alueilla, eikä sivullisia saa värvätä avustajiksi.

 

 • Saatat hyvinkin saada uhrisi elintavoista tai ihmissuhteista tietoa, jonka pelaaja toivoo pysyvän yksityisenä. Kunnioita tätä.
 • Pelaajien nimet julkaistaan pistetaulukossa ja/tai pelitapahtumissa pelaajan kuoltua tai pelin päätyttyä. Pelaaja voi erikseen pyytää, ettei hänen nimeään julkaista.

 

Pelin tuomaria tavoitat puhelinnumerosta 040-1757344 tai sähköpostitse tuomaristo@salamurhaajat.net.  Tuomaristo vastaa mielellään kaikkiin pelin suhteen esille tuleviin kysymyksiin.

 

**************************************************************

 

They are revealed during the HYY150 festival, and your task is to eliminate the traitors.

The targets may move anywhere around the city, but are most easily found at the events of HYY’s 150-year anniversary week.

Best players will be rewarded. Enjoy!

Helsinki University Assassins’ traditional assassination tournament, adapted to the HYY150 festival!

Signing up for the game is organized through this Google form.

After signing up, you will receive a link to the document presenting your targets with name, picture, and itineraries. As opposed to the normal tournaments, players are not hunting each other, but you will be hunting HYS actives. Your goal is to eliminate as many targets as possible!

An “assassination” is performed by finding your target and stabbing them by lightly touching their torso with a foil knife.*

To make the game more appealing, we do not have any restriction regarding witnesses this time. However, note that your targets may be armed as well, and if you act too openly in a suspicious manner, they may defend themselves …

Your targets otherwise live their normal lives, but at each HYY150 festival event, at least one of them will be present. Each target can be murdered only once.  When you have successfully eliminated a target, please notify the judge immediately by SMS, indicating your cover name and which target it was.

* The only allowed simulated knife is a strip of soft, pliable cardboard, at least 15 cm in length and covered with aluminium foil. The blade must not be bent or folded. To avoid injury, the umpires recommend adding a handle. Any more real-looking knife replics are forbidden!

Our tournament and weapon rules can be found in English here. For this specific game, please find below the most important ones, which must be followed at all times.

 • Maintain common sense. This is a game. This is intended to be fun.  Even if the rules do not explicitly forbid something, that does not mean it’s allowed.
 • The game does not give you the right to be rude, offensive, least of all dangerous to your environment. The game must not disturb bystanders. For example, when you participate in one of the HYY150 events, make sure that your assassination attempt does not interfere with the event’s program.
 • Respect for bystanders is crucial: If you accidentally push someone when you run away from your assassin, you will stop and apologise. If they drop something, you will lift it. The assassin is expected to have enough savoir-faire not to shoot the target during the situation described above.
 • Any physical contact between player and target is forbidden, except light touching with the aluminium foil knife as mentioned above
 • Small-scale (max. 2 players), situation-specific collaboration is allowed. However, we wish that you don’t openly talk about the game in public, and bystanders cannot be asked to assist you in any way.

 

 • If you e.g. observe the apartment of your target to find out if s/he intends to leave, you may find out things about their habits or personal relationships s/he would wish to remain private. Respect this.
 • Players’ names will be published in the score table after the game is finished. A player may ask specifically that their real name is not mentioned.

 

For any further information, or if you have questions/concerns during the game, please do not hesitate to contact the judges under 040-1757344 or by email at tuomaristo@salamurhaajat.net.