Mikä on salamurhapeli?

Perusversio

Salamurhapelissä pelaajat saalistavat toisiaan ja pyrkivät hankkiutumaan olosuhteisiin, joissa voivat soveltaa toisiinsa sääntöjen sallimaa kirjoa leikkimielisiä aseenkorvikkeita. Perusversiona peliä pelataan murharingeittäin. Aluksi pelaajat kirjoittavat turnausjärjestelmään pyydetyt tiedot itsestään (nimi, salanimi, osoite, valokuva, sähköpostiosoite ja päivärutiinit), jonka jälkeen tuomaristo asettaa pelaajat murharingiksi, jossa pelaaja A:n tavoite on salamurhata pelaaja B, pelaaja B saalistaa pelaaja C:tä ja niin edelleen aina pelaajaan N asti, joka väijyy pelaajaa A. Mikäli A onnistuu murhaamaan B:n sääntöjen sallimalla tavalla, A ja B ottavat yhteyttä tuomaristoon ja raportoivat tapahtumien kulusta pisteytystä varten. Nyt B putoaa pelistä, jolloin A alkaakin väijyä C:tä.

Murharinki pelin alussa. / The murder ring at the start of the game.
Murharinki pelin alussa. / The murder ring at the start of the game.
Diagrammi murharingistä, jossa B on kuollut. / A diagram about a murder ring, where B has died.
Murharinki pelaajan B kuoleman jälkeen. / The murder ring after the player B has died.

Jos peli etenee näin loogiseen lopputulokseensa, kaksi viimeistä selviytyjää tavoittelevat siis toisiaan. Tämä on kuitenkin harvinaista: useimmiten peliä pelataan ennalta määrättyyn aikarajaan asti ja pelin voittaja päätetään pisteillä.

Erilaisia variantteja perusversiosta voi löytää HYSin kansainvälisiltä kollegoilta ja Steve Jacksonin kirjasta Killer, the Game of Assassination (Amazon.com tuotesivu).

Aika ja paikka

Peli voidaan rajoittaa ajallisesti ja paikallisesti, esim. yhteen iltapäivään ja tiettyyn puistoon, mutta parhaimmillaan ja mielikuvituksellisimmillaan peliä pelataan joitakin viikkoja, joiden aikana pelaajat yrittävät elää normaalia elämäänsä tietäen, että joku vaanii heitä kaiken aikaa. Samalla pelaajat vuorostaan koettavat löytää aikaa ja tilaisuuksia oman uhrinsa tavoittamiseen. Pitkään peliin on kuitenkin tavallista sopia rauhoitettuja ajankohtia ja paikkoja, joissa peliä ei pelata ja pelaajat voivat olla hetken turvassa väijytyksiltä.

Tuomaristo

Tuomaristo päättää säännöistä, ylläpitää peliä, ratkoo pelin kuluessa syntyviä ongelmia, sovittelee kiistatilanteet ja pisteyttää suoritukset. Tuomaristo voi myös lopettaa pelin kesken ennen aikojaan, jos niin parhaaksi katsoo (esim. jos peli on jumiutunut tilanteeseen, jossa kolme pelaajaa viettää päivänsä pelosta vapisten lukituissa kellareissaan).

Pelaajien turvallisuus, koskemattomuus ja sivulliset

Pelin ylimpänä sääntönä on terve järki. Murhatuksi tuleminen voi olla hyvinkin yllättävää, joten on lähtökohtaisesti itsestäänselvää, että ihmisiä ei ammuta vesipistooleilla heidän vaikkapa kantaessaan raskaita esineitä tai käyttäessään vaarallisia laitteita. Osallistuminen peliin tarkoittaa, että pelaaja hyväksyy intimiteettisuojansa lievät loukkaukset (kohteen tavoittaminen edellyttää usein tarkkailua), mutta useimmat sääntöjärjestelmät korostavat pelaajien fyysistä koskemattomuutta. Kutakuinkin kaikki vakavasti otettavat sääntöjärjestelmät myös rajaavat sivulliset ehdottomasti rauhoitetuiksi: pelin ei ole tarkoitus aiheuttaa häiriöitä siihen osallistumattomille.

Murhamanuaali, pikku ohjevihkosemme salamurhaamiseen.
Murder manual, our little guide booklet to assassination.